Mensen met meervoudige problemen en hun zorg-gebruik

Achtergrondstudie bij Raad voor Volksgezondheid-advies 'Regie aan de poort',

publicatie - januari 2012

Achter veel gezondheidsproblemen in de zorg gaan psychosociale problemen schuil. Een sterke en wijkgerichte basiszorg is nodig om te voorkomen dat deze patiënten onnodig in een langdurig zorgtraject terechtkomen. Dit is de conclusie van het advies van de Raad voor Volksgezondheid 'Regie aan de poort'. De RVZ heeft het SCP, het NIVEL en het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd om een achtergrondstudie te verrichten naar de mate waarin meervoudige problematiek (zoals een combinatie van lichamelijke gezondheidsproblemen en andere problemen) voorkomt. 

Auteur:SCP in samenwerking met Nivel en Nederlands Jeugd Instituut
Uitgever:RVZ
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:135