Mensen met mogelijkheden

Inspiratieboek voor professionals: dromen, durven en doen. Arbeidsparticipatie en mensen met een psychische kwetsbaarheid

publicatie - november 2014

In het project Mensen Met Mogelijkheden (MMM) hebben tientallen professionals uit 21 beroepsgroepen die betrokken zijn bij de begeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met psychische kwetsbaarheid hun dromen en de wegen naar verwezenlijking daarvan met elkaar gedeeld. Dit inspiratieboek maakt die ervaringen beschikbaar voor alle professionals, Als jij het een uitdaging vindt om er voor te zorgen dat al deze mensen met psychische kwetsbaarheid hun werk behouden en participeren in arbeid, dan kan dit inspiratieboek je op weg helpen. Het inspiratieboek biedt je een route om te laten zien hoe het anders kan en vast te stellen wat er moet gebeuren om dat te bereiken.

Auteur:M. Barendrecht; L. van Hove; T. Hulsman; M. Klompé; J. Leenstra
Uitgever:Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:192

Bron