Meta analyse MKBA’s sociale (wijk)teams

Integrale aanpakken vergeleken in termen van kosten en baten

publicatie - februari 2014

Sinds een aantal jaren wordt op meerdere plekken geëxperimenteerd met de integrale aanpak. Sinds 2010 is van ruim 40 aanpakken een Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA) gemaakt. Het betreft hier een breed scala aan aanpakken, waarbij sociale wijkteams en multiprobleemgezin-aan-pakken de hoofdmoot vormen. Deze meta-analyse is bedoeld voor gemeenten om van te leren. Het zet de belangrijkste resultaten en lessen van 13 illustratieve MKBA’s op een rij. Om zoveel mogelijk lessen te kunnen trekken, is gekozen voor uiteenlopende aanpakken: van wijkgericht tot voor een hele gemeente, gericht op alle huishoudens of enkel op de zwaarste problematiek.

Auteur:Larsen, V.;  Lubbe, M.; Boer, L. de
Uitgever:LPBL
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:50

Bron