Methoden en instrumenten zelfregie

Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

publicatie - december 2013
Afbeelding bij Methoden en instrumenten zelfregie

In dit rapport staat een overzicht van methoden, instrumenten en organisatievormen die hulpverleners kunnen gebruiken om (meer) zelfregieversterkend te werken. De inventarisatie wordt regelmatig aangevuld.

Zelfregie betekent dat iemand zeggenschap heeft over zijn leven en ondersteuning. Zelfregieversterkend werken past in de Wmo-gedachte en sluit aan op de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl. Zelfsturing of zelfregie draagt bij aan de effectiviteit van ondersteuning en hulpverlening. Maar hoe werk je vanuit zelfregie?

Wilt u meer lezen over zelfregie en de houding, (mens)visie en bejegening die daarbij horen? Eerder verschenen bij Movisie twee handzame publicaties. Gezamenlijk beschrijven ze wat werken aan zelfregie betekent voor de praktijk van het handelen van de hulpverlener:

Auteur:Brink, C.; Lucassen, A.; Middelaar, M.; Poll, A.
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:December 2013
Aantal pagina's:49
DownloadsTypeGrootte
Methoden-en-instrumenten-zelfregie pdf1.94 MB
Kennisdossier