Methodiekbeschrijving voor begeleiders

EVC in de maatschappelijke opvang

publicatie - februari 2010
Afbeelding bij Methodiekbeschrijving voor begeleiders

Ieder mens doet in zijn leven verschillende soorten ervaringen op. Niet altijd is het belang van deze ervaring zichtbaar. EVC: erkenning van verworven competenties brengt hier verandering in. De EVC-procedure is bedoeld om ervaring te benoemen en te waarderen.

Door de procedure wordt:

  • vastgesteld dat iemand over bepaalde ervaring beschikt
  • erkend dat door die ervaring bepaalde competenties aanwezig zijn

EVC is ontstaan doordat bleek dat veel mensen wel ervaring hebben, maar geen diploma’s. Daardoor bleef de aanwezige kennis en ervaring in een groot aantal situaties nogal onderbelicht. De overheid bepaalde dat daar verandering in moest komen en dat was het begin van de opmars van EVC. EVC werkt met het begrip competenties. Een competentie is het vermogen te handelen, iets te doen of bepaald gedrag aan de dag te leggen. Bij een competentie gaat het dus altijd om het doen. In dat doen worden kennis, houdingsaspecten en vaardigheden gecombineerd. Bij de erkenning van competenties via een EVC-procedure wordt niet gekeken naar eigenschappen of motivatie, maar alleen naar het gedrag of de handelingen waarin deze tot uitdrukking komen.

In 2007 heeft MOVISIE de EVC-procedure ontwikkeld voor het vrijwilligerswerk. Deze handleiding is gebaseerd op deze procedure en op punten aangepast voor de maatschappelijke opvang.

Auteur:MOVISIE
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2010
Aantal pagina's:47
Downloads
Methodiekbeschrijving voor begeleiders - EVC in de maatschappelijke opvang