Een model voor vraagverheldering en toegang tot voorzieningen

Inventarisatie ondersteuningsbehoefte in het kader van de drie decentralisaties

publicatie - januari 2012

Een belangrijke vraag waar veel gemeenten nu mee worstelen is hoe je de toegangsfunctie vormgeeft in lijn met de Kanteling, op een manier die geschikt is voor de doelgroepen die voorheen de AWBZ-begeleiding ontvingen (en deels ook voor doelgroepen uit de decentralisatie Jeugdzorg en WWnV). Hoe bereik je deze groep mensen als ze niet zo gemakkelijk zelf naar de gemeente toestappen? Hoe bied je toegang tot het aanbod in lijn met de visie en aanpak van de Kanteling zonder deze burgers te overvragen of te overbelasten? En hoe realiseer je doelmatigheid en rechtmatigheid?

Auteur:Bergen, A.M. van
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:7
Downloads
Een model voor vraagverheldering en toegang tot voorzieningen