Modellen voor lokale participatie

Een zoektocht naar toekomstbestendige, lokale burger- en cliëntenparticipatie

publicatie - maart 2013
Afbeelding bij Modellen voor lokale participatie

De notitie Modellen voor lokale participatie is geschreven voor Wmo-raden die na willen denken over het toekomstbestendig maken van medezeggenschap in hun lokale situatie. Volop wordt nagedacht en gediscussieerd over de rol en de positie van de burger in de beleidscycli van gemeenten. Hoe moet de lokale burger- en clientenparticipatie worden ingevuld? Wat is belangrijk, waar liggen kansen en mogelijkheden? Wmo-raden die met dit soort vragen aan de slag willen, hebben met deze notitie een concreet instrument dat hen helpt hierover een visie te vormen.

Vier toekomstmodellen

De discussienota biedt, aan de hand van drie bespreekpunten, een leidraad voor de invulling van rollen, taken en posities van burgers en cliënten bij het lokale Wmo-beleid of binnen het sociale domein. Eerst worden in het licht van alle maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe uitgangspunten bepaald voor burger- en cliëntenparticipatie en wordt uit de vier beschreven participatiemodellen het model gekozen dat daar het best bij past. Daarna kan aan de hand van een aantal hulpvragen worden bepaald wat nodig is om in de gewenste situatie te komen. De uitwerking van al deze stappen bieden input voor een toekomstvisie die weer met de achterban kan worden besproken.

De discussienota Modellen voor lokale participatie is voortgekomen uit een reeks brainstorms en bijeenkomsten met externen.

Auteur:Maarten de Gouw (Koepel Wmo-raden); Rita Meuwese (Zorgbelang Noord-Holland); Karin Sok (MOVISIE)
Uitgever:Koepel Wmo-raden, MOVISIE, Zorgbelang Noord-Holland
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:15 p.
Downloads
Notitie Modellen voor lokale participatie maart2013