Mogelijk maken wat nodig is

17 casussen uit de dagelijkse praktijk van sociale wijkteams

publicatie - september 2015

Wijkteams zoeken dagelijks naar maatwerkoplossingen voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Daarbij ondervinden de teams allerlei belemmeringen en grenzen in de samenwerking, in kennis, in visie, in  regels of protocollen. Ondanks al die belemmeringen zorgen wijkteams rgelmatig voor maatwerkoplossingen die helpen om problemen van mensen uit de wereld te helpen.

17 praktijkverhalen maken duidelijk hoe de praktijk werkt en waar wijkteams tegen aan lopen. Maatwerkoplossingen werken, maar alleen dan als de organisatie, de cltuur en de professionals ook weten samen te werken en over de eigen grenzen heen te kijken.

Dit casusboekje hoort bij de derde voortgangsrapportage van de Transitiecommissie Sociale Domein. In deze rapportage staat het leveren van maatwerk centraal. Sociale wijkteams zijn enthousiast  en pakken vraagstukken integraal op.  Maar ze moeten ook opboksen tegen oude systemen en ingehouwen wetmatigheden. De Transitiecommissie roept raad, bestuur en management op om de wijkteams hierin te ondersteunen, hen de ruimte en het vertrouwen te geven. 

Uitgever:Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD)
Jaar van uitgave:september 2015
Aantal pagina's:50

Klik hier voor het 'Casusboekje sociale wijkteams'