Momenten van zin

Essay over zingeving en mantelzorg

publicatie - augustus 2012
Afbeelding bij Momenten van zin

'Momenten van zin' verkent zingeving in mantelzorg. Waarom? Omdat te vaak de nadruk ligt op de belastende aspecten van mantelzorg, terwijl veel mantelzorgers de zorg voor een naaste juist ook als heel waardevol ervaren. Of ze nu bewust hebben gekozen voor de zorg, zorgen uit plichtsbesef of er langzaamaan in zijn gerold, mantelzorg heeft altijd te maken met zingeving. Juist aandacht voor de positieve aspecten van mantelzorg kan de mantelzorger helpen om er bewust voor te blijven kiezen.

Het Expertisecentrum Mantelzorg wil met dit essay onderzoekers, beleidsmakers en beroepskrachten informeren en inspireren over de relevante aspecten van zingeving die bij mantelzorgers spelen en over mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning bij zingeving.

U kunt het essay bestellen bij het Expertisecentrum Mantelzorg. MOVISIE biedt de brochure alleen als download aan.

Auteur:Cuijpers, M.; Kruijswijk, W.; Lier, W. van
Uitgever:MOVISIE, Vilans
Jaar van uitgave:Augustus 2012
Aantal pagina's:28
Downloads
Momenten van zin