Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid

Vervolgmeting

publicatie - januari 2012

Allochtone jongeren krijgen nog steeds niet dezelfde kansen als autochtone jongeren. Deze conclusie wordt onderbouwd in deze rapportage. Er bestaan vooral verschillen tussen niet-westerse allochtone en autochtone jongeren. Zo wonen niet-westerse allochtonen vaker in een arm gezin en zijn ook vaker werkloos. De Monitor ‘Diversiteit in het Jeugdbeleid’ geeft een beeld van de leefsituatie en het voorzieningengebruik van allochtone en autochtone jongeren.

 

Auteur:Vieveen, E.; Tan, S.; Weert, C. van; Broek, A. van den; Kleijnen, E.
Uitgever:CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:69