Monitor gemeentelijke (Wmo) adviesraden sociaal domein

die lid zijn van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein       

publicatie - mei 2017
Monitor gemeentelijke (Wmo) adviesraden sociaal domein

Op verzoek van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein onderzocht Movisie de aandachtspunten die de gemeentelijke Wmo-raden zien voor de toekomst. De verbreding van het sociaal domein vraagt van raden een flinke investering in kennis en tijd. Hoe worden adviesraden vanuit de gemeenten gefaciliteerd? En welke aandachtspunten zien de raden voor de toekomst?

Begin 2017 is een digitale vragenlijst uitgezet onder de leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Met als centrale thema’s de huidige stand van zaken onder (Wmo) adviesraden, de omvang en de wijze waarop adviesraden door hun gemeente worden gefaciliteerd en aandachtspunten voor de toekomst. 100 adviesraden gaven respons. De resultaten geven een beeld van de wensen en uitdagingen voor de toekomst van de lokale adviesraden en de behoefte aan ondersteuning vanuit de Koepelorganisatie.  

Meer achtergrondinformatie over deze monitor leest u in dit artikel.

Auteur:Lucassen, A.; Panhuijzen, B.  
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2017
Aantal pagina's:32 
Downloads
Monitor-gemeentelijke-Wmo-adviesraden-sociaal-domein