Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang

Rapportage 2011: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

publicatie - juni 2012

Het Plan van Aanpak is bedoeld om de situatie van (potentieel) daklozen te verbeteren en tegelijkertijd de overlast die deze groep veroorzaakt terug te dringen. De huidige rapportage beschrijft in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en hoe de uitvoering van het plan verloopt. In voorgaande jaarberichten rapporteerden de vier steden over de effecten van en geleverde prestaties voor hun beleid aan de hand van zeven indicatoren en diverse procesbeschrijvingen. In dit jaarbericht is dat uitgebreid naar twintig indicatoren. Aanleiding hiervoor is de tweede fase van het plan van aanpak. Hierin breidden de steden hun aanpak uit naar preventie en blijvend herstel van dakloosheid en richtten zij zich op doelgroepen waar aanvullende maatregelen voor nodig waren, zoals zwerfjongeren en mensen die moeilijk te handhaven zijn binnen het bestaande aanbod.

Auteur:Tuynman, M.; Planije, M.
Uitgever:Trimbos-instituut
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:126