Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang

Rapportage 2012; Amsterdam, Rotterdam, Den haag en Utrecht

publicatie - september 2013

Dit zevende jaarbericht van de vier grote steden geeft een inkijk in het beleid met betrekking tot dagbesteding en participatie van dakloze mensen. Daarmee wijkt dit jaarrapportt af van voorgaande jaarberichten, waarin gerapporteerd werd over de effecten van en geleverde prestaties voor het beleid in de vier grote steden aan de hand van zeven indicatoren en diverse procesbeschrijvingen. In het vorige jaarbericht werd dat uitgebreid naar twintig indicatoren en procesbeschrijvingen. Dit was het gevolg van het vergroten van de reilkwijdte van het beleid in 2011. In de eerste fase brachten gemeenten dakloze mensen in zorg en onderdak, in de tweede fase breidden zij hun aanpak uit naar preventie en blijvend herstel van dakloosheid en richtten zij zich onder meer op zwerfjongeren. Twintig indicatoren bleek echter te ambitieus: het gevolg is dat dit jaarbericht geen cijfermatig inzicht geeft in terugval naar dakloosheid en uitval uit zorg, twee punten waarop de steden en het ministerie ambities formuleerden in de tweede fase van het Plan van Aanpak.

Auteur:M. Tuynman & M. Planije
Uitgever:Trimbos-instituut
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:108

Download hier het zevende jaarrapport van de vier grote steden 'Monitor plan van aanpak Maatschappelijke opvang'