Monitor Stedelijk Kompas 2012

Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten

publicatie - oktober 2013

Het vierde jaarbericht van de Monitor Stedelijk Kompas toont een overzicht van de ontwikkeling van het Stedelijk Kompasbeleid in negenendertig centrumgemeenten. Ook is een hoofdstuk opgenomen over gemeentelijke cijfers en beleid ten aanzien van gezinnen met kinderen in de maatschappelijke opvang.

Auteur:M. Tuynman, M. Planije, L. Hulsbosch & C. Place
Uitgever:Trimbos instituut
Jaar van uitgave:2013
ISBN:978-90-5253-733-7
Aantal pagina's:138

Download hier het vierde jaarrapport van de 39 centrumgemeenten 'Monitor Stedelijk Kompas 2012'
Voorgaande jaarrapporten zijn de downloaden via de website van het Trimbos-Instituut.