Monitor Stedelijk Kompas 2013

Plan van aanpak voor verminderen van dakloze mensen in 39 centrumgemeenten

publicatie - januari 2014

5e Stedelijke Kompas

Dit vijfde jaarbericht geeft een indruk van de ontwikkeling van het Stedelijk Kompasbeleid, de aantallen dakloze mensen, de bereikte resultaten en de verrichte inspanningen in negenendertig centrumgemeenten.
Het Stedelijk Kompas is de overkoepelende naam van het plan van aanpak om: 

  • aantallen dakloze mensen te verminderen
  • hen te laten doorstromen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan
  • hun kwaliteit van leven te verbeteren
  • en de met dakloosheid gepaard gaande overlast te verminderen.


Het verbeteren van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang heeft bij de meeste centrumgemeenten prioriteit (85%). Daarnaast richt men het beleid op preventie en het voorkómen van dakloosheid.

Schuldhulpverlening

Specifieke aandacht is er dit jaar voor schuldhulpverlening voor dak- en thuislozen mensen. Ruim de helft van de gemeenten heeft werk- of uitvoeringsafspraken gemaakt die eraan bijdragen dat de schulden sneller worden gestabiliseerd. Tegelijkertijd liggen hier nog mogelijkheden voor verbetering. 

'Nieuwe daklozen'

Ook wordt ingegaan op de groep ‘nieuwe daklozen’: mensen die door schulden, werkloosheid en hypotheeklast dakloos zijn geworden, zonder dat er sprake is van psychiatrische problematiek of verslavingsproblemen.

 

Auteur:Michel Planije, Lex Hulsbosch, Mathijs Tuynman
Uitgever:Trimbos instituut
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:146

Bron