Monitorverslag Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie

publicatie - mei 2013
Afbeelding bij Monitorverslag Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie

Het project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie is een van de projecten in het kader van het ZonMw programma Cliënteninitiatieven in de Maatschappelijke Opvang. Het project heeft als doel cliëntenparticipatie voor zwerfjongeren in voorzieningen te verbeteren. Dit betekent dat zwerfjongeren meer mogelijkheden krijgen om mee te denken en invloed uit te oefenen op het beleid en de hulpverlening die zij krijgen geboden. Op landelijk niveau hebben we onvoldoende zicht op hoe het er echt met cliëntenparticipatie van zwerfjongeren voor staat in voorzieningen. Een landelijk stimuleringspunt cliëntenparticipatie kan verschil maken.

Het project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie kende een looptijd van 1 september 2011 tot 1 maart 2013. Aan het project hebben vijf pilots deelgenomen, te weten Singelzicht in Utrecht, Zienn in Leeuwarden, Flexus Werkplein in Rotterdam, Neos in Eindhoven en Spaarnezicht in Haarlem. Er zijn enkele pilots afgevallen, maar er is ook in een aantal pilots enthousiast geëxperimenteerd met nieuwe methoden van cliëntenparticipatie. Er zijn toegankelijke en informatieve brochures ontwikkeld over cliëntenraden en andere, meer informele vormen van cliëntenparticipatie. Er is een training ontwikkeld, waarbij begeleiders uit opvanginstellingen aan de slag zijn gegaan met plannen om cliëntenparticipatie van zwerfjongeren in hun instellingen een verdere impuls te geven.

Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) is de hoofdaanvrager van het project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie. Zij voerde samen met het Projektenburo en MOVISIE het project uit en zij vormen samen de projectgroep. Het platform zwerfjongeren United Voices (UV) is aan de slag gegaan met het stimuleringspunt cliëntenparticipatie en de drie partijen – SZN, het Projektenburo en MOVISIE – hebben daar ieder vanuit een eigen rol aan bijgedragen.

Auteur:Deth, A.; Sok, K.;
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:24
Downloads
Monitorverslag Project Stimuleringspunt Clientenparticipatie