Het mooie van meten

publicatie - januari 2008

De druk om tot evidence-based practice te komen leidt in zorg en welzijn vooral tot aandacht voor het van bovenaf implementeren van interventies van bewezen effectiviteit. Deze bijdrage pleit voor een benadering van onderaf, waarbij het zoeken naar practice-based evidence voor de thans in de praktijk uitgevoerde interventies centraal staat. Meten wordt dan een regulier onderdeel van de praktijk en meetuitkomsten worden zo niet alleen benut voor wetenschappelijk onderzoek, maar eveneens voor diagnostiek en behandeling, en voor het voeren van beleid. Op die manier kan de praktijk ook het mooie van meten leren waarderen.

Auteur:Veerman, J.W.
Jaar van uitgave:2008
Aantal pagina's:p. 1019-1024

Bron

Tjdschrift: MGv Maandblad Geestelijke volksgezondheid 
Jaargang 63
Nummer: 12 
Jaar: 2008  
Pagina’s: p. 1019-1024