Motivaties voor vrijwilligerswerk

Wat maakt het verschil?

publicatie - juli 2010
Afbeelding bij Motivaties voor vrijwilligerswerk

In dit rapport wordt voor het eerst een vergelijking gemaakt in motivaties van vrijwilligers tussen sectoren. Met deze nieuwe kennis kan er worden gedifferentieerd in motivaties tussen verschillende groepen mensen en in verschillende sectoren. Dit onderzoek kan helpen om beleid gericht op het werven en behouden van vrijwilligers te verbeteren door het meer van toepassing te maken op de eigen situatie.

Auteur:Vaart, I. van der
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:juli 2010
Aantal pagina's:70
Downloads
Motivaties voor vrijwilligerswerk