MOVISIE Jaarbericht 2008

publicatie - juni 2009
Afbeelding bij MOVISIE Jaarbericht 2008

Het Jaarbericht 2008 doet beknopt verslag van de activiteiten die de zeven programma's en stafafdelingen van MOVISIE in 2008 hebben uitgevoerd. Het tweede bedrijfsjaar voor MOVISIE werd onder andere gekenmerkt door de afronding van de fusie, de verhuizing naar ons flexkantoor, een nieuwe website met vele kennisdossiers en de drie kernwaarden: resultaatgericht, inventief en betrokken.

Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:juni 2009
Aantal pagina's:28
Downloads
Movisie Jaarbericht 2008