Na schooltijd de natuur beleven!

Een stappenplan voor duurzame samenwerking voor een groen naschools aanbod

publicatie - september 2012
Na schooltijd de natuur beleven!

Deze handreiking biedt concrete handvatten voor samenwerking om een groen naschools aanbod te ontwikkelen, te versterken én in te bedden in beleid. In zes stappen gaat u op zoek naar de juiste partners, formuleert u een gezamenlijke ambitie en werkt u aan een projectplan. De zes stappen zijn laagdrempelig, praktisch en bevatten veel aandachtspunten die u als checklist kunt gebruiken. Manieren om de samenwerking en het aanbod te verduurzamen staan hierbij centraal.

De handreiking is bedoeld voor professionals die in hun werk betrokken zijn bij (groene) naschoolse activiteiten voor kinderen. Denk aan medewerkers van gemeenten, buitenschoolse opvang, welzijn, brede school of van een groene organisatie.

Auteur:Meindersma, J.
Uitgever:MOVISIE en Stichting Ecokids Nederland
Jaar van uitgave:September 2012
Aantal pagina's:23
Downloads
Handreiking - Na schooltijd de natuur beleven