Naar methodisch handelen bij ouderenmishandeling

Werkdocument

publicatie - januari 2007

Werkdocument voor aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling die gaan samenwerken bij het oplossen van situaties van ouderenmishandeling. Het werkdocument bestaat uit drie delen. In het eerste deel 'A. Naar een systematiek' wordt gezocht naar een systematiek in de hulpverlening rond ouderenmishandeling en worden enkele modellen besproken, die toepasbaar lijken op deze specifieke vorm van hulpverlening. Aan de orde komen tevens allerlei mogelijke interventies en de daarbij behorende doelstellingen en strategieën voor de uitvoering ervan, en de competenties en vaardigheden waarover de aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling moet beschikken om de klus te kunnen klaren. In het tweede deel 'B. Cases' worden de modellen en andere aspecten uit het eerste deel toegepast op reële maar geanonimiseerde casuistiek. Tussen de tekst komen regelmatig de geinterviewde professionals aan het woord. In het derde deel 'C. Slotbeschouwing' een reflectie op de zoektocht naar methodieken van hulpverlening rond ouderenmishandeling. In de bijlagen onder andere aandacht voor juridische trajecten.

Auteur:Vink, R.; Bavel, M. van
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2007
Aantal pagina's:55
Downloads
Naar methodisch handelen bij ouderenmishandeling