Naar een Wmo-raad Nieuwe Stijl

Spiegeldocument voor Wmo-raden en gemeenten

publicatie - november 2011
Afbeelding bij Naar een Wmo-raad Nieuwe Stijl

Scherper signaleren, in competenties denken bij de samenstelling van raden en overstijgend advies geven. Dat zijn de belangrijkste adviezen voor Wmo-raden uit deze online publicatie, een spiegeldocument voor Wmo-raden en gemeenten. U vindt hierin een schets van de verschuivingen die gaande zijn in de rolopvatting, samenstelling en competenties van Wmo-raden.

Deze publicatie behoort tot een reeks publicaties van het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van MOVISIE.

Auteur:Sok, K.; Deth, A.; Beltman, H.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:november 2011
Aantal pagina's:26
Downloads
Naar een Wmo-raad nieuwe stijl
Kennisdossier