Nederland op weg naar de burgerbegroting

Publicatiereeks over burgerparticipatie

publicatie - januari 2011

Een burgerbegroting is een besluitvormend proces waarin burgers meedenken en onderhandelen over het verdelen van publieke geldbronnen. Bijvoorbeeld van de gemeente of maatschappelijke partijen. Daardoor komen burgers dichter bij de
besluitvorming van de gemeentebegroting.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

- Een burgerbegroting. Wat is het?
- Waarom een burgerbegroting?
- Porto Alegre, een mooi voorbeeld!
- Hoe de burgerbegroting een succes wordt.
- Maakt de burgerbegroting zijn beloftes waar?

Auteur:Hofman, J.
Uitgever:Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Jaar van uitgave:2011
Aantal pagina's:70