Niet onverwacht het licht uitdoen

Over de invloed van seksueel misbruik in het verleden op de relatie van de volwassen cliënt en de hulpverlener in de gezondheidszorg

publicatie - januari 2007

Publicatie over de relatie cliënt-hulpverlener vanuit het perspectief van seksueel misbruik binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties waarin wordt aangegeven wat vanuit de hulpverlener en vanuit de cliënt kan bijdragen aan een optimale hulpverleningsrelatie. Te bestellen via VSK Nederland, Marijke Naezer, e-mail: info@vsknederland.nl, 030-7892250 of via Postbus 641, 3500 AP Utrecht.

Uitgever:VSK
Jaar van uitgave:2007
ISBN:9789081254519
Aantal pagina's:30