Nieuwe eisen aan sociale professionals

De wisselwerking tussen competentieontwikkeling en kennisontwikkeling

publicatie - januari 2009

De vraag is over welke competenties, maar vooral ook over welke body of knowledge de sociale professional moet beschikken, zeker gezien de steeds hogere eisen waar hij aan moet voldoen. Katja van Vliet wijst erop dat het ontwikkelen van kennis hand in hand gaat met het bevorderen van competenties.

Auteur:Vliet, K. van
Uitgever:Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:2009
ISBN:978-90-5830-340-0
Aantal pagina's:32