Nieuwe kansen voor mensen met een verstandelijke beperking

Een verkenning op het snijvlak van begeleiding en werk

publicatie - september 2014

Doel van deze verkenning is het verkrijgen van inzicht, kennis en informatie over de komende overgang van de begeleiding van (licht) verstandelijke beperking uit de awbz naar de wmo (en gemeenten) en de impact van de invoering van de wet werken naar vermogen. Ook wordt er aandacht besteed aan de mogelijkheden voor werk en participatie door verstandelijk beperkten. Gemeenten en aanbieders van begeleiding van verstandelijk beperkten kunnen de uitkomsten van deze verkenning gebruiken voor hun visie- en beleidsvorming op de begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking en de overgang van de begeleiding vanuit de Awbz naar gemeenten.

Auteur:W. Klei; B. de Levita; J. Galensloot; W. Nijhof
Uitgever:RadarAdvies
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:30

Bron