Nothing as Practical as Good Theory

Exploring Theory-Based Evaluation for Comprehensive Community Initiatives for Children and Families

publicatie - januari 1995

Naar aanleiding van de opbrengsten van evaluatieonderzoeken naar lokale initiatieven om de omstandigheden van kinderen en gezinnen te verbeteren, houdt de auteur een pleidooi voor een wijze van evalueren die is gebaseerd op de verandertheorie die ten grondslag ligt aan de betreffende initiatieven.

Auteur:Weiss, C.H. in: New Approaches to Evaluating Community Initiatives. Concepts, Methods, and Contexts, redactie J.I. Connell, A.C. Kubisch, L.B. Schorr, C.H. Weiss, [et al.]
Uitgever:The Aspen Institute
Jaar van uitgave:1995
Aantal pagina's:p 65-92