'Nu leef je zelf'

Een onderzoek naar 3 voorbeelden van zelfbeheer in de maatschappelijke opvang

publicatie - januari 2012

Drie voorzieningen voor maatschappelijke opvang in zelfbeheer zijn geanalyseerd op hoe ze werken en wat werkt. Het gaat om JES (Je Eigen Stek in Amsterdam), NoiZ (Nachtopvang in Zelfbeheer in Utrecht) en NuNN (Nachtopvang Uit Noodzaak in Nijmegen).

Zelfbeheer betekent dat cliënten, in dit geval (ex-)dak- en thuislozen, zelf de opvangvoorziening beheren en/of besturen. Zelfbeheer biedt kansen voor participatie, draagt bij aan het leren om zelfstandig te wonen en levert opvang en ondersteuning die bij de doelgroep past omdat deze wordt geboden door mensen die weten hoe het is om dakloos te zijn. Onderzocht is in hoeverre de drie voorzieningen hier in slagen, waarom zelfbeheer hieraan bijdraagt en waaruit het belang van zelfbeheer bestaat  in de maatschappelijke opvang.

Niet geleefd worden
'In de reguliere opvang word je geleefd. Nu leef je zelf,' zo vat een thuisloze bewoner samen wat volgens hem het verschil is tussen maatschappelijke opvang in zelfbeheer en opvangvoorzieningen waar professionals en managers zeggenschap hebben over de
voorziening en de hulpverlening. Veel dakloze mensen hebben het gevoel dat hen de regie over hun eigen lot geheel uit handen wordt genomen zodra ze hulp en opvang accepteren. Zelfbeheer is een antwoord om cliënten autonomie terug te geven.

Auteur:J. Bouman, C. Muusse, M. Planije en M. Tuynman
Uitgever:Trimbos instituut
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:142

Bron

Timbos Instituut