OGGZ-(risico)groepen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

Systematische vergelijking van sociaal kwetsbare mensen in de vier grote steden in Nederland.

publicatie - augustus 2014

In de Monitor OGGZ G4 (augustus 2014) staat een cijfermatige vergelijking van de OGGZ-(risico)groepen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Matrix van de OOGZ-ladder en leefgebeiden
De werkgroep heeft met twee dimensies een matrix ontwikkeld die dient als structuur voor een basismonitor. De matrix combineert een dimensie van ernst in de vorm van de ordening van de OGGZ-ladder met een dimensie van leefdomeinen.

De treden van de OGGZ-ladder worden gekenmerkt door een toenemende mate van ernst en complexiteit van problematiek en ook door interventies die daarbij aansluiten. Deze benadering is door GGD Nederland aangemerkt als een ‘best practice’ en vindt op meerdere plaatsen in Nederland navolging.

De acht leefdomeinen van de monitor zijn huisvesting, inkomen en financiën, dagactiviteiten en werk, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, middelengebruik, relaties en veiligheid&recht.

De informatie is verzameld om bij te dragen aan het verbeteren van beleid en praktijk voor een veranderende OGGZ doelgroep.

Uitgever:USER (Urban Social Exclusion Research)
Jaar van uitgave:augustus 2014

Bron

Kijk voor meer informatie over USER of de Werkplaats OGGZ op www.g4-user.nl/kennisbank