De Olympiade-conferentie

Een conferentiemodel ten dienste van nieuwe samenspraak in de samenleving

publicatie - januari 2003

De Olympiade-conferentie is een innovatief model voor een nieuwe wijze van samenspraak in de samenleving. Het Landelijk Centrum Opbouwwerk heeft dit model ontwikkeld om burgers weer te positioneren als gewaardeerde medespelers in het maatschappelijk krachtenveld. De burger moet weer co-producent worden van zijn eigen leefomgeving. Wie mede de regels bepaalt zal zich ook eerder aan die regels houden en zich daarvoor mede verantwoordelijk voelen. Dit model voor gezamenlijk overleg is zo gestructureerd dat er een samenspel kan ontstaan i.p.v. wederzijdse tegenwerking bij de behandeling van maatschappelijke knelpunten. In deze publicatie worden de werkwijze, mogelijkheden en resultaten uiteengezet.

Auteur:Wietsma, A.; Veldhuysen, Chr.; Leur, W. van de
Uitgever:Landelijk Centrum Opbouwwerk, LCO
Jaar van uitgave:2003
ISBN:9076267065
Aantal pagina's:38