Omgaan met armoede

Frontliniewerkers aan het woord

publicatie - april 2015
Omgaan met armoede

In de frontliniepeiling 2014, ‘Omgaan met armoede’, vertellen frontliniewerkers over hun praktijkervaringen met armoede en hun opvattingen over dit groeiende probleem. De uitkomsten laten zien dat zij bezorgd zijn en vinden dat op een aantal fronten meer aandacht moet komen voor een effectieve aanpak van armoede.

‘Omgaan met armoede’ laat de stem horen van de sociaal werkers die in de frontlinie staan van de maatschappelijke ondersteuning. Welke sociale vraagstukken komen zij in de praktijk tegen en wat hebben zij nodig om die goed aan te kunnen pakken?

Vrijwel alle respondenten krijgen in hun (vrijwilligers)werk te maken met armoedeproblematiek. Voor 50% van de respondenten is het hun werk om mensen te ondersteunen die in armoede leven. Voor 43% is het niet hun primaire taak of de reden waarom zij contact hebben met hun cliënten, maar heeft het toch invloed op hun werk. Armoede blijkt een veelomvattend probleem te zijn. Het oplossen van schulden alleen is volgens de frontliniewerkers niet de oplossing voor het probleem.

Auteur:Briels, B.; Panhuijzen, B.; m.m.v. Houten, M. van;
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2015
Aantal pagina's:45
Downloads
Omgaan-met-armoede