Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking

Twee jaar na de invoering van de Wmo

publicatie - maart 2010

Onderzoek naar de ervaringen van mensen met een lichamelijke beperking met gemeentelijke ondersteuning sinds de invoering van de Wmo. In hoeverre hebben er na de invoering van de Wmo veranderingen in hun gebruik van ondersteuning en in hun maatschappelijke participatie plaatsgevonden?

Auteur:Marangos, A.; Cardol, M.; Dijkgraaf, M.; Klerk, M. de
Uitgever:Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Jaar van uitgave:2010
ISBN:978 90 377 0470 9
Aantal pagina's:48
Downloads
Ondersteuning en participatie van mensen