Onderzoek naar inclusie van mensen met een beperking

Overzicht van publicaties en websites, samengesteld naar aanleiding van het congres ‘Focus op Onderzoek’ op 1 en 2 december 2011

publicatie - januari 2011

Inclusie is voor iedereen van groot belang, dus ook voor mensen met een beperking. Het proces van inclusie (de weg waarlangs zij wordt bereikt, de vertaling op domeinen en de inhoud en organisatie van de ondersteuning) moet helder en doordacht zijn. Daarvoor is kennis nodig. Daarom zijn publicaties en informatiesites rond dit thema opgespoord en in één overzicht bijeengebracht. De titels zijn voorzien van samenvattingen.

 

Auteur:Kröber, H.; Schuurman, M.
Uitgever:Vilans en Kalliope Consult
Jaar van uitgave:2011
Aantal pagina's:64