Ontwikkeling van een gezondheidsbevorderende interventie voor en door dakloze jongeren

Wat vinden dakloze jongeren zelf belangrijk om te verbeteren in hun gezondheid?

publicatie - juni 2014

In dit project is een interventie ontwikkeld voor en door dakloze jongeren volgens het Intervention Mapping protocol. Ervaringskennis is gecombineerd met wetenschappelijke kennis en deze hebben samen geleid tot bouwstenen voor een effectieve gezondheidsbevorderende interventie.

Co-creatie met eravringsdeskundigen
De interventie is ontwikkeld op basis van co-creatie met ervaringsdeskundigen. Via Intervention Mapping is het gezondheidsprobleem in kaart gebracht maar ook de factoren die het probleem veroorzaken en in stand houden. Door de interventie te richten op de verandering van de sterkste determinanten van het gezondheidsprobleem wordt de kans op verandering in gezondheid vergroot.

Uit het onderzoek blijkt dat dakloze jongeren het meest gebaat zijn bij het bevorderen van hun psychische gezondheid. De psychische gezondheid van dakloze jongeren kan worden vergroot door effectief om te leren gaan met stress en te werken aan een steunend sociaal netwerk. De jongeren gaven aan dat bij de uitvoering van de interventie ervaringsdeskundigen betrokken moeten zijn.

Impuls heeft in opdracht van Stichting Zwerfjongeren Nederland het project van april 2013 tot mei 2014 uitgevoerd.

Auteur:D. Wewerinke, S. Boersma, J. Wolf
Uitgever:Impuls. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:8

Bron

Kijk voor meer informatie op de projectwebsite van Impuls.

Download hier de leaflet met de opzet en uitkomsten van het Ontwikkelproject van een gezondheidsbevorderende interventie voor en door dakloze jongeren.