Opbrengsten van sociale investeringen

publicatie - januari 2006

Uiteenlopende verzameling van casestudies rond één vraag: hoe maken we de opbrengsten van sociale investeringen inzichtelijk, zo overtuigend dat ze een rol kunnen spelen in de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke afwegingen over de allocatie van publieke middelen? De casus gaan over de baten van het voorkómen van antisociaal gedrag, over de baten van de preventie van kindermishandeling, over effecten van schaalvergroting in het onderwijs, over de waarde van de sociale werkvoorziening, over stedelijke vernieuwing en over de waarde van een veilige woonomgeving. De Raad is van mening dat de in deze bundel bijeengebrachte onderzoeken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de discussie over zin en onzin van het meten van rendement van investeringen op het sociale vlak.

Auteur:Doorten, I.; Rouw, R.; RMO, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Uitgever:SWP
Jaar van uitgave:2006
ISBN:9789066657922
Aantal pagina's:223