De openluchtsociëteit

Hangouderen en de kwaliteit van de publieke ruimte

publicatie - januari 2008

Naar aanleiding van het onderzoek naar Hangouderen is 'De openluchtsociëteit' geschreven. In het onderzoek is voor het eerst op uitgebreide schaal geluisterd naar de groepen hangouderen zelf. Ook de meningen van omstanders zijn gepeild. Op basis van deze resultaten, literatuuronderzoek en de reactie van een groep experts is de onderzoeksrapportage 'De openluchtsociëteit' geschreven. Het onderzoeksrapport wordt afgesloten met diverse praktische aanbevelingen op het gebied van ontwerp en beheer, waarmee de verblijfskwaliteit en ontmoetingsfunctie van de (semi-)openbare ruimte kunnen worden verbeterd.

Dit boek is bijna uitverkocht en wordt niet in herdruk gegeven.

Auteur:Doorn, L. van; Penninx, K.; Uyterlinde, M.; Bavel, M. van
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2008
Aantal pagina's:74
Prijs:€7,85