Met opgeheven hoofd

Naar een bijstand die bijstaat

publicatie - april 2016
Met opgeheven hoofd

Over de bijstand is veel te doen. Stigmatiseren we uitkeringsgerechtigden door ze in oranje hesjes papier te laten prikken in het park? Is het beter mensen vertrouwen te geven en hen een “basisinkomen” te verschaffen? Of mag de maatschappij tegenover een uitkering best een tegenprestatie verwachten? In dit boek pleit het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie voor een derde weg tussen deze uitersten. Aan de bijstand mogen best plichten verbonden worden. Maar die plichten zijn geen doel op zich. Ze moeten mensen helpen een plek te vinden in de samenleving. Daar hebben mensen recht op; en dat recht is in ons huidige stelsel voor bijstandsontvangers niet of nauwelijks geborgd. Het wordt hoog tijd voor zulke waarborgen én voor een positief bijstandsbeleid.

Auteur:J. Westert
Uitgever:Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie
Jaar van uitgave:2016
ISBN:978-90-5881-898-0
Aantal pagina's:48

Bron