Opwaarts in de Wildemanbuurt

Onderzoek naar stijgingspotentieel en stuwkracht in de stedelijke vernieuwing

publicatie - januari 2009

In het najaar van 2008 voerde MOVISIE een kwalitatief onderzoek uit onder de inwoners van de Wildemanbuurt in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp. Hoe beleven zij hun buurt en hoe kijken ze naar de toekomst? Aan welke voorzieningen, aan wat voor inrichting en gebruik van publieke ruimte, wat voor soort woningen en contacten met buurtgenoten is behoefte?

De uitkomsten van het onderzoek zijn opgetekend in het rapport ‘Opwaarts in de Wildemanbuurt’. Het onderzoek in de Wildemanbuurt vormt een uitwerking van de eerdere studies ‘Winnende wijken in West’ en ‘Opwaarts in de Dudokbuurt’.

Auteur:Uyterlinde, M.; Arum, S. van; Groot, N. de; Lub, V.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
Aantal pagina's:49
Downloads
Rapportage Opwaarts in de Wildemanbuurt