Ouderenmishandeling. Wat weten we wel en niet

themanummer Justitiële Verkenningen

publicatie - december 2015

Risicofactoren beter in beeld

Er is de afgelopen jaren veel aandacht voor het fenomeen ouderenmishandeling. Toch blijkt het moeilijk om echt grip op het probleem te krijgen. Zo is het nog altijd onduidelijk in welke mate ouderenmishandeling voorkomt. Wel is er steeds meer bekend over de risicofactoren, terwijl het bewustzijn van ouderen zelf, hun directe omgeving en hulpverleners toeneemt.

Nader onderzoek nodig naar aard en omvang 

Het eerste artikel, geschreven door Inger Plaisier en Mirjam de Klerk, inventariseert wat tot nu toe bekend is over de aard en omvang van ouderenmishandeling. Zij bekijken de mogelijkheden om nader onderzoek te doen naar de prevalentie van ouderenmishandeling en de problemen die zich daarbij voordoen.

Systeemmishandeling

Het huidige beleid ter bestrijding van ouderenmishandeling wordt in een beknopt overzicht namens VWS beschreven door José Pattiwael en Ingrid Brons. Jolanda Lindenberg, Yuliya Mysyuk en Rudi Westendorp leveren kritiek op de gebruikelijke benaderingswijzen van ouderenmishandeling. Deze leggen vaak de nadruk op individuele factoren. Hierdoor wordt miskend dat veel ouderen zich (ook) mishandeld of verwaarloosd voelen door ‘het systeem’, door de manier waarop instituties zijn georganiseerd.

Ontspoorde zorg

Theo Royers focust in zijn bijdrage op zogeheten ontspoorde zorg, waarbij ouderenmishandeling optreedt als een gevolg van intermenselijke mechanismen in de relatie tussen de zorgvragende oudere en de zorggevende (mantel)zorger.

Financieel misbruik

In een artikel over het levenstestament behandelt Chanien Engelbertink de vraag hoe een mens regie kan houden over zijn eigen leven, ook in omstandigheden van afhankelijkheid, kwetsbaarheid en zelfs wilsonbekwaamheid. Lucas Cremers en Esther de Kluijs beschrijven de ervaringen van de financiële recherche en het Openbaar Ministerie bij de vervolging van financieel misbruik van ouderen.

Uitgever:WODC
Jaar van uitgave:december 2015

Download het themanummer over ouderenmishandeling (december 2015, via wodc.nl)