Overzicht programma's, materialen, literatuur en websites

Seksuele vorming bij kinderen en jongeren

publicatie - februari 2010

In dit overzicht worden programma's, (les)pakketten en materialen rond relationele en seksuele vorming beschreven. Het gaat om zowel lesprogramma's en materialen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, als om programma's en materialen die zijn bestemd voor het jeugd- en jongerenwerk of de (residentiële) jeugdzorg- en hulpverlening.

Auteur:Lammers, M.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:februari 2010
Aantal pagina's:28
Downloads
Overzicht programma's, materialen, literatuur en websites