Participatie in zicht

Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg

publicatie - januari 2013

In opdracht van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ) is onderzocht hoe gemeenten omgaan met participatie van jeugd, ouders en cliënten bij het jeugd(zorg)beleid, ook in de komende transitie. Dit rapport geeft een actueel beeld van de participatie, de dilemma's en knelpunten die gemeenten daarbij ervaren en de betrokkenheid van de doelgroepen. Daarnaast beschrijft het rapport achttien goede voorbeelden van participatie in verschillende gemeenten.

Auteur:Gaag, R. van der; Gilsing, R.; Mak, J.
Uitgever:Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:2013
ISBN:978-90-5830-545-9
Aantal pagina's:67

Bron

Verwey-Jonker