Participatiesamenleving risicovol voor achterstandswijken en stedelijke gebieden

publicatie - oktober 2013

Als reactie op een eerder door TNS-NIPO uitgevoerd onderzoek heeft Atrivé met aanvullend onderzoek gekeken naar de mogelijkheden voor de participatiesamenleving, niet alleen in de achterstandswijken, maar ook in de krimpgebieden. Voornaamste conclusies: - Bereidheid tot participeren is een stuk lager dan TNS-NIPO schetst - Vooral achterstandswijken lijken problemen te krijgen door een oververtegenwoordiging van passieve inwoners. - De mate van stedelijkheid heeft een direct verband met de mate van participeren: De inwoners van zeer stedelijke gebieden hebben weinig tot zeer weinig contact met hun buurtbewoners. - Vergrijzing op het platteland en in krimp- en anticipeerregio's gaat om extra participatiekracht vragen van de inwoners daar.

Auteur:Meulenbroeks, D.
Uitgever:Atrivé
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:20

Bron