Participeren & combineren

De meerwaarde van de participatiewet voor de synergie binnen de drie decentralisaties

publicatie - april 2014

Hoe kan de Participatiewet een goede bijdrage leveren aan de uitvoering van de decentralisaties? Participatie van meer mensen maakt de Wmo en Jeugdwet beter uitvoerbaar. Juist de Participatiewet biedt kansen op synergievoordelen ten aanzien van de andere decentralisaties en maatschappelijke opdrachten voor gemeenten. De kern van de aanbevelingen in dit rapport is in te zetten op de kansen die de Participatiewet biedt om de decentralisaties in 2015 beter uitvoerbaar te maken, zoals aandacht voor integrale arrangementen, tegenprestaties en lokale afspraken over banen en vervoer.

Auteur:J.M.J. Houben, T.E.M. Hoffmans, H.A. Doelman-van Geest, M.J.G. Hijnekamp.
Uitgever:Tympaan
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:120

Bron