Partnergeweld

Achtergrond en risicofactoren

publicatie - juli 2012

Deze publicatie biedt een bondig overzicht van de aard, omvang en risicofactoren van partnergeweld. Specifiek wordt stilgestaan bij het onderscheid tussen risicofactoren die samenhangen met partnergeweld, en de factoren die een extra risico vormen op zeer ernstig of zelfs dodelijk partnergeweld. Deze publicatie is bestemd als scholingsmateriaal voor de sector.

Auteur:Verwijs, R.; Lünnemann, K.
Uitgever:Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:Juli 2012
Aantal pagina's:43