Perspectief op werk

Een methodiek voor activering en arbeidstoeleiding van cliënten in de maatschappelijke opvang

publicatie - januari 2002
Afbeelding bij Perspectief op werk

Perspectief op werk is een methode gericht op het bevorderen van maatschappelijke participatie en het vergroten van de arbeidsmarktperspectieven van cliënten uit de maatschappelijke opvang. Naast trajecten gericht op maatschappelijke participatie en werk is er daarnaast ook aandacht voor zorg en steun in de dagelijkse leefsituatie van de cliënt. In deze handleiding wordt de methode beschreven zoals deze op twee proeflocaties is ontwikkeld. Aan de hand van experimenten op beide proeflocaties is een integrale, activerende benadering ontwikkeld en een daaruit voortvloeiende samenwerkingsstructuur.

Dit boek is bijna uitverkocht en wordt niet in herdruk gegeven.

Auteur:Sok, K.
Uitgever:Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
Jaar van uitgave:2002
ISBN:9050509215
Aantal pagina's:144
DownloadsTypeGrootte
Perspectief Op Werk pdf195.97 KB