Planet Homeless

Daklozenbeleid in Kopenhagen, Glasgow en Amsterdam vergeleken.

publicatie - april 2015

Hoe kunnen lokale overheden dakloosheid het beste aanpakken en wat werkt en wat niet? Kopenhagen, Glasgow en Amsterdam zijn in dit promotie-onderzoek vergeleken.

Daklozenopvang Amsterdam wisselend effectief

In Amsterdam bieden een groot aantal, gelijksoortige, partners daklozenopvang aan. Huisvestingspartijen zijn onvoldoende vertegenwoordigd in dit netwerk. De aangeboden voorzieningen zijn van goede kwaliteit. De centrale poort tot de opvang kan goed inschatten wat een dakloze bijvoorbeeld nodig heeft aan geestelijke gezondheidszorg of wanneer deze overlast geeft. Daklozen met de meeste problemen krijgen prioriteit.

Toch zijn de maatschappelijke effecten van het Amsterdamse daklozenbeleid wisselend. Het aantal daklozen neemt af, maar er zijn meer daklozen met minder zware problemen. In de Amsterdamse aanpak ligt de nadruk op veiligheid en het ‘prioriteren’ van de mensen met de meeste problemen. Mensen en groepen kunnen daardoor onnodig worden gecriminaliseerd en gemedicaliseerd.

De beleidsplannen zijn al langer gericht op het voorkomen van dakloosheid en op succesvolle uitstroom uit opvangvoorzieningen. Boesveldt concludeert dat de Nederlandse bestuursstijl de actuele decentralisatie in de zorg parten speelt. En dat doet onvoldoende recht aan de cliënt. In Glasgow bleken gewenste verandering in preventie en herstel sneller en meer consequent te worden doorgevoerd.

Trampoline

Boesveldt is van mening dat de maatschappelijke opvang moet functioneren als trampoline, niet als laatste vangnet. Gemeenten moeten daklozen dan ook opsporen en terugverwijzen naar de woningcorporaties en instellingen voor schuldhulpverlening, verstandelijk beperkten of geestelijke gezondheidszorg, die primair verantwoordelijk zijn. Lokale overheden hebben vaak weinig invloed op de oorzaken van dakloosheid, zoals drugsverslaving of huisuitzetting, maar moeten wel beleid ontwikkelen voor bijvoorbeeld het tegengaan van buitenslapen en het bevorderen van doorstroom van daklozen uit tijdelijke opvangvoorzieningen.

Auteur:N.F. Boesveldt
Uitgever:Eleven International Publishing
Jaar van uitgave:april 2015
Aantal pagina's:232

Klik hier voor het downloaden van het proefschrift 'Planet homeless'.