Pleit voor vitaliteit

Een wegwijzer voor human resources

publicatie - januari 2012
Pleit voor vitaliteit

Werkt u als HRM-functionaris in de sector zorg en welzijn en wilt u meer vitaliteit in uw organisatie? Deze wegwijzer helpt u om een organisatie te creëren waarin energie, plezier en passie dagelijkse praktijk zijn.

Wat is vitaliteit? En wat kunt u er als HRM-functionaris mee? In deze wegwijzer worden vier dimensies geïntroduceerd die van belang zijn voor een vitale organisatie. Bij deze vier dimensies worden verschillende instrumenten en activiteiten benoemd die u als HRM-functionaris kunt gebruiken om de organisatie vitaler te maken. In het tweede deel vindt u extra ideeën en hulpmiddelen om de vitaliteit in uw organisatie te vergroten of te versterken.

Auteur:Kluft, M.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:48
Downloads
Pleit voor vitaliteit