Population Ageing & the Voluntary Sector

Key Figures & Projected Trends

publicatie - april 2014

Rapport waarin wordt nagegaan hoe het vrijwilligerswerk anno 2033 in Groot-Brittannië er uit kan komen te zien, waarbij vooral gekeken is naar trends in het vrijwilligerswerk in de context van een vergrijzende samenleving. Hoewel geschreven voor Groot-Brittannië zijn veel van de beschreven ontwikkelingen ook relevant voor Nederland.

Auteur:Beach, B.; McKenzie, D.
Uitgever:Commission on the Voluntary Sector & Ageing
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:120

Bron