Prachtige praktijken van lokale OGGZ-netwerken

Vergelijking van ervaringen en resultaten in drie regio’s

publicatie - januari 2009
Prachtige praktijken van lokale OGGZ-netwerken

In de afgelopen tien jaar zijn er in diverse gemeenten netwerken ontstaan van organisaties die zich richten op hulp- en dienstverlening in het kader van de OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg). Naar verwachting zal het aantal netwerken zich de komende jaren nog verder uitbreiden. Er valt veel te leren van de ervaringen die de bestaande OGGZ-netwerken in de afgelopen jaren hebben opgedaan. In de nieuwe publicatie Prachtige Praktijken van lokale OGGZ-netwerken beschrijven MOVISIE en Bureau Venneman drie ‘prachtige praktijken’, in Rotterdam, in Enschede en in Leeuwarden. De auteurs hebben de ervaringen van deze drie OGGZ-netwerken onder de loep genomen en hebben hun praktijken vergeleken op werkwijze, werkzame ingrediënten en knelpunten.

Auteur:Heineke D., Venneman B., Van Bergen A., & Van Leur J.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
ISBN:978-90-8869-032-7
Aantal pagina's:62
Prijs:€10,00
Downloads
Prachtige praktijken