Praktijkvoorbeeld cliëntenparticipatie jeugdzorg

Een regionale aanpak in Holland Rijnland

publicatie - oktober 2014
Praktijkvoorbeeld cliëntenparticipatie jeugdzorg

Jongeren en hun ouders moeten een stem krijgen in de transformatie van de Jeugdzorg.Vanuit die gedachte is in de regio Holland Rijnland een aanpak ontwikkeld waarbij jongeren, ouders en belangenbehartigers worden betrokken bij het eigen hulpverleningsproces, de organisatie van de hulpverlening én het beleid. Dit praktijkvoorbeeld beschrijft de aanpak van clientenparticipatie in de regio, geeft tips én laat zien hoe enthousiast alle partijen aan draagvlak, vertrouwen en inhoud werken.

Auteur:Bosch, A. van den;
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2014
Downloads
Praktijkvoorbeeld-clientenparticipatie-jeugdzorg-holland-rijnland